Kontakt

 • Jedinstvo - Livnica "'Požega"' D.O.O.

  Adresa: Bakionička 14, 31210 Požega, Srbija

   

  Matični broj: 07217013

   

  PIB: 101005143

  Tekući računi:
  BANCA INTESA
  Dinarski: 160-423244-74
  Devizni: 00-523-0000076.2

   

  Telefoni:

  Centrala: 031/3716-025

  Direktor: 031/3816-130

  Prodaja i nabavka: 031/713-374

  Tehnički sektor: 031/812-585

  Sektor kvaliteta: 031/3825-545

  Fax. 031/812-376

   

  E-mail: office@livnica-pozega.rs