SERTIFIKATI

Pored Sertfikata za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, posedujemo i Sertifikate za sistem menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001:2005 i sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu OHSAS 18001:2008. posedujemo i sledeće sertifikate za železnički program kočne umetke od sivog liva:
© 2024 Jedinstvo livnica Požega. Sva prava zadržana. Design by Trigon design studio, Čačak
Livnica Jedinstvo Požega